Режим на работа и компоненти на климатика

Системата на климатиците не е лесна, но това не я прави невъзможна за разбиране и от обикновения човек. Устройството на климатика се свежда до сплит. Тази система се състои от 2 тела – вътрешно тяло и външно тяло. Техните елементи и компоненти са представени най-общо по следния начин:

1. Компресор в климатик – това е най-съществената част. Функцията й е да консумира от фреона и да съдейства за движението из цялата климатична система.

2. Термо-регулиращ вентил, който е известен и като четирипътен винтил – функцията му е да сменя режими на топло и студено. В случаи на задаване режим на топло, чрез дистанционното управление за климатик, устройството на вентил завърта движението на фреон. С това външното тяло започва да работи на ниска температура, а вътрешната част затопля. В обратния случаи тялото навън отделя топлина, а вътрешното охлажда помещенията.

3. Контролна платка – тя съществува само за инверторни модели климатик. За конвенционални климатици самата електроника е разположена в тяло вътре в помещенията.

4. Вентилатор на климатик – неговата роля е да охлажда кондензатора, допринасяйки, чрез въздушна струя. В евтините модели на климатици, ниския клас позволява функциониране само на 1-а степен, за разлика от моделите с високия клас, които имат широк диапазон за регулиране на температура. Последният се разпределя на няколко степени за постепенно регулиране.

5. Кондензатор на климатик – това е мястото, където се извършва кондензация и изпарения на фреон, хладилния агент.

6. Филтър за фреон – той се разполага в началото на комресора. Целта му е да защитава от замърсяване фреона.

7. Връзки наречени „Щуцерни“ – това са медните тръби, които допринасят и правят връзка между двете тела – външно и вътрешно.

8. Защитен капак – съхранява и предпазва щуцерните връзки.