Главни компоненти на климатици

Разглеждайки основните и водещи характеристики на климатици, добре е да се спрем и в детайли, насочвайки вниманието към главни компоненти в отоплителни и охлаждащи тела.

Сред водещите компоненти на вътрешно тяло се намира сплит-система. Тя от своя страна се състои от:

1. Преден панел на сплит в климатика – представлява решетъчен капак изработен от пластмаса. През устройството преминава въздухът, чиято температура е различна. Може да е топъл или студен, според зададения режим.

2. Главен филтър – тази част от тялото на климатика е под формата на фина мрежа. Работата й е да улавя праха и другите частици от въздуха. Такива част има много из климатика. Филтъра трябва е се почиства профилактично на 2 седмици, а на места, където замърсяването на въздуха е двойно, почистване се прави и по-често. Когато филтрите не са добре поддържани, те могат да намалят работния процес и функционалността на климатика. За хигиенизиране на филтъра може да се ползва и само вода.

3. Изпарител на климатик – тази част служи за нагряване и изпаряване на хладилния агент.

4. Хоризонтални жалузи – ролята им е да регулират въздушна струя надолу и нагоре. Управляват се с дистанционно управление за климатика.

5. Индиксиран панел – дава информация за режим на работа, грешки или повреди.

6. Втори филтри – някои модели климатици разполага с допълнителни филтри. Те са както следва – плазмени, електростатични, катехинови и други. Те трябва да се подменят се на 2 години, профилактично. Когато тези филтри се замърсят от устройството на вътрешното тяло излиза неприятна миризма. Почистването на тези филтри не става с вода, а с подмяна с нови.

7. Вентилатор в климатика – неговата роля е да контролира силата на струята въздух.

8. Жалузи (вертикални) – те се грижат вътрешната струя да се движи в правилната посока. Могат да се контролират и с дистанционно управление и ръчно.

Наред със споменатите компоненти, всеки климатик притежава и допълнителни неща. Сред тях са – тръби за аспирация, ваничка за конденз, дренажен шланг и други.