Главни компоненти на климатици

Разглеждайки основните и водещи характеристики на климатици, добре е да се спрем и в детайли, насочвайки вниманието към главни компоненти в отоплителни и охлаждащи тела.

Сред водещите компоненти на вътрешно тяло се намира сплит-система. Тя от своя страна се състои от:

1. Преден панел на сплит в климатика – представлява решетъчен капак изработен от пластмаса. През устройството преминава въздухът, чиято температура е различна. Може да е топъл или студен, според зададения режим.

2. Главен филтър – тази част от тялото на климатика е под формата на фина мрежа. Работата й е да улавя праха и другите частици от въздуха. Такива част има много из климатика. Филтъра трябва е се почиства профилактично на 2 седмици, а на места, където замърсяването на въздуха е двойно, почистване се прави и по-често. Когато филтрите не са добре поддържани, те могат да намалят работния процес и функционалността на климатика. За хигиенизиране на филтъра може да се ползва и само вода.

3. Изпарител на климатик – тази част служи за нагряване и изпаряване на хладилния агент.

4. Хоризонтални жалузи – ролята им е да регулират въздушна струя надолу и нагоре. Управляват се с дистанционно управление за климатика.
Continue reading Главни компоненти на климатици

Режим на работа и компоненти на климатика

Системата на климатиците не е лесна, но това не я прави невъзможна за разбиране и от обикновения човек. Устройството на климатика се свежда до сплит. Тази система се състои от 2 тела – вътрешно тяло и външно тяло. Техните елементи и компоненти са представени най-общо по следния начин:

1. Компресор в климатик – това е най-съществената част. Функцията й е да консумира от фреона и да съдейства за движението из цялата климатична система.

2. Термо-регулиращ вентил, който е известен и като четирипътен винтил – функцията му е да сменя режими на топло и студено. В случаи на задаване режим на топло, чрез дистанционното управление за климатик, устройството на вентил завърта движението на фреон. С това външното тяло започва да работи на ниска температура, а вътрешната част затопля. В обратния случаи тялото навън отделя топлина, а вътрешното охлажда помещенията.

3. Контролна платка – тя съществува само за инверторни модели климатик. За конвенционални климатици самата електроника е разположена в тяло вътре в помещенията.
Continue reading Режим на работа и компоненти на климатика

Телевизионен образ и ролята на оператора в телевизията

Интерес будят множество въпроси в света на кино и телевизия. И въпреки напредналите технологии днес, за обикновения човек много от тях остават загадка, която си е и цяла една наука. С цел обогатяване познанията в областта на изграждане на образи в телевизията подготвихме и идната тема.

Като цяло образа в телевизионния екран е най-важната и характерна черта, която виждаме ежедневно. Той от своя страна е по подобие и наследник на радиото. И образа на телевизията има звук, слово и картина. За разлика от радиото, което се базира на образ създаден в резултат от въображение, чрез слуховия апарат, то картината в телевизията играе водещата роля.

Изображението на телевизионния екран се проявява като специфика и отличителен белег. Създаване на образ е творческа и техническа задача. По много неща, тя дори прилича на картина от художник. Или казано още по-нагледно както художника пресъздава творбата си на фона на платно и бои, така и операторът представя случващото се с помощта на техническото помагало – камерата. И в двата случая светлината има решаваща роля, но оператора има възможност и борави с много повече средства и въпреки това трябва да представи картината, образа по реален начин, който се вижда, докато художника може да импровизира и интерпретира.
Continue reading Телевизионен образ и ролята на оператора в телевизията